Tròng kính lọc ánh sáng xanh Essilor Crizal Prevencia 1.56AS

1.114.200

Tiết kiệm được 123.800

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ