Tròng kính màu GlassyZone 1.56

480.000

Chất liệu hạn chế trầy xước. Tinting màu sắc tự chọn

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ