Tròng kính mỏng đổi màu Vis-Care 1.60

1.485.000

Tiết kiệm được 165.000

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤4 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 2 – 5 độ