Tròng kính râm cận siêu mỏng Chemi RX 1.67

1.380.000

Mỏng, nhẹ hơn tròng kính thông thường từ 25-30%. Lớp phủ U2 có tính năng ngăn tia UV, hạn chế trầy xước, hạn chế bám nước. Thời gian đặt hàng từ 4-6 ngày.

Blue 30FBlue 30F
Blue 85FBlue 85F
Brown 50FBrown 50F
Brown 85FBrown 85F
Dark Green 50FDark Green 50F
Dark Green 85FDark Green 85F
Gray 50FGray 50F
Gray 85FGray 85F
Blue 30GBlue 30G
Brown 30GBrown 30G
Brown 50GBrown 50G
Dark Green 50GDark Green 50G
Gray 30GGray 30G
Gray 50GGray 50G
Pink 30GPink 30G
Purple 30GPurple 30G
Blue 85/20GBlue 85/20G
Brown 85/20GBrown 85/20G
Dark Green 85GDark Green 85G
Gray 85/20GGray 85/20G
Xóa
Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤4 độ
>10 độ ≤12 độ ≤2 độ
>12 độ ≤15 độ 0 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 4 – 8 độ