Tròng kính râm cận siêu mỏng Chemi U2 Stock 1.67

1.242.0001.380.000

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤4 độ
>10 độ ≤12 độ ≤2 độ
>12 độ ≤15 độ 0 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 4 – 8 độ