Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.74 AS

2.800.000

Tiết kiệm được 700.000

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤4 độ
>10 độ ≤12 độ ≤3 độ
>12 độ ≤13 độ ≤2 độ
>13 độ ≤15 độ ≤0 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 4 – 15 độ