Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Elements Blue UV Cut 1.67 AS

1.332.000

Tiết kiệm được 148.000

Độ cận Độ loạn
≤12 độ ≤2 độ

 

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤4 độ