Tròng kính siêu mỏng chống ánh sánh xanh Essilor Crizal Rock BlueUV Capture 1.67

3.555.000

Tiết kiệm được 395.000

CHIẾT SUẤT 1.67 (Mỏng và nhẹ hơn 30% so với chiết suất 1.56)

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤2 độ