Tròng kính siêu mỏng Sigo 1.74 DAS

10.400.000

Độ cận Độ loạn
≤25 độ ≤8độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 15 – 20 độ