Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh ExFash 1.67

1.080.000

Tiết kiệm được 120.000

Độ cận Độ loạn
≤12 độ ≤2 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 4 – 8 độ