Tròng kính siêu mỏng lọc ánh sáng xanh Vis-care 1.71

1.935.000

Tiết kiệm được 215.000

Độ cận Độ loạn
≤12 độ ≤2 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 4 – 8 độ