Tròng kính siêu mỏng Sigo 1.80 DAS

12.240.000

Tiết kiệm được 1.360.000

Độ cận Độ loạn
≤28 độ ≤8độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 15 – 20 độ