Tròng kính siêu mỏng Sigo 1.90 DAS

14.850.000

Tiết kiệm được 1.650.000

Độ cận Độ loạn
≤30 độ ≤8độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 15 – 20 độ