Tròng kính chống UV Velocity 1.56

220.000

Lớp phủ Emi có tính năng chống tia UV, hạn chế bám hơi, hạn chế trầy

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ
≤4 độ ≤4 độ