Tròng kính chống UV Velocity 1.56

220.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ