Showing all 11 results

trong kinh chong anh sang xanh

Bảng giá tròng kính chống ánh sáng xanh mới nhất 2020

Tròng kính chống ánh sáng xanh giúp hạn chế ánh sáng xanh có hại phát ra từ các thiết bị điện tử như màn hình điện thoại, ti-vi, máy tính, giảm các tình trạng khô mắt, nhức mắt, mỏi mắt khi sử dụng máy tính và điện thoại liên tục.